Alkoholizm - choroba do której nie chcemy się przyznać

lekarze specjaliści > Alkoholizm > Alkoholizm - choroba do której nie chcemy się przyznać

Specjaliści Radzą

Alkoholizm - choroba do której nie chcemy się przyznać

Alkoholizm jest chorobą polegająca na utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu. Alkoholicy to nie tylko ludzie z marginesu jak się powszechnie uważa ale często są to osoby powszechnie szanowane, dlatego alkoholizm jest chorobą trudną do rozpoznania.

Alkoholizm jest chorobą polegająca na utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu. Alkoholicy to nie tylko ludzie z marginesu jak się powszechnie uważa ale często są to osoby powszechnie szanowane, dlatego alkoholizm jest chorobą trudną do rozpoznania. Jednak istnieje kilka objawów, które mogą wskazywac iż mamy do czynienia z osobą uzależnioną od alkoholu. Alkoholizm nie jest zjawiskiej jednorodnym i wyróżnia się 4 głowne fazy : wstępną, ostrzegawczą, krytyczną i przewlekłą i każda z nich charakteryzuje się swoistymi dla siebie objawami.
Faza wstępna alkoholizmu
- osoba zauważa u siebie większą tolerancję na alkohol, co objawia się tym, że musi wypić więcej alkoholu aby uzyskać stan upojenia
- aby poczuć się bezpieczniej, bardziej odprężonym czy zniwelowac stresy i napięcia osoba taka sięga po alkohol
- wszelkie problemy powodują chęć sięgnięcia po alkohol
Osoba znajdująca się w tej fazie ma duże szanse na wyleczenie, jednak najczęściej jest tak, że w tym momencie człowiek uważa , że nie ma jeszcze żadnego problemu.
Faza ostrzegawcza alkoholizmu
- osoba uzależniona stopniowo zaczyna poszukiwac okazji do wypicia a nawet inicjuje spotkania alkoholowe, na których pije alkohol w dużych ilościach
- pojawiają się okresowe zaniki pamięci, często zdarza się tzw. „urwanie filmu”, osoba taka prowadzi normalną rozmowę ale na następny dzień już nic nie pamięta
- zaczyna budzić się w tej osobie poczucie winy związane z nadużywaniem alkoholu
- niechętnie rozmawia na temat swojego uzależnienia, unika rozmów na ten temat
- pije alkohol mimo przeciwwskazań lekarskich
Faza krytyczna alkoholizmu
- uzależniony zaczyna pić samotnie w ukryciu
- traci kontrolę nad ilością spożywanego alkoholu, nie potrafi w odpowiednim momencie przestać tylko pije do czasu głębokiego upojenia
- zdarza się, że zaczynać pić już od rana
- coraz częściej zdarza się takiej osobie prowadzić samochód po alkoholu
- czasami osoby uzależnione stają agresywne
- gdy osoba przerywa na dłuższy czas picie pojawiają się objawy zespołu abstynencyjnego, czyli dreszcze, niepokój, drażliwość, drżenie kończyn, poty, nudności oraz zaburzenia świadomości, które próbuje załagodzić alkoholem.
- pojawia się wewnętrzny przymus wypicia alkoholu
Faza przewlekła alkoholizmu
- rozpoznać można ją po tym, że alkoholik musi pić bez przerwy
- osoba taka znajduje się w stanie ciągłego upojenia
- następuje znaczne obniżenie tolerancji na alkohol, już niewielka ilośc wystarcza do upicia się
- pojawiają się różnego rodzaju zaburzenia psychiczne i psychozy alkoholowe
Należy pamiętać, że osoba uzależniona nie poradzi sobie sama, nie pomożemy też komuś kto nie przyznaje się do choroby i nie wyraża chęci leczenia. Jednak należy z taką osobą rozmawiać i uświadamiać, że wyrządza krzywdę nie tylko sobie ale także swoim najbliższym. Dopiero świadomy alkoholik zdecydowany na leczenie w specjalistycznej klinice ma szanse zerwać z nałogiem.

Zobacz więcej >>

 

Polityka prywatności i polityka wykorzystania plików "cookies":

Drogi Użytkowniku, Telewolt sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych i na podstawie uzasadnionego interesu przetwarza na tej stronie pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony internetowej oraz do celów analitycznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie tutaj.

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl